Become a Patron!
krupa, kudin most

Kudin most

Kudin most predivan je kulturni spomenik na rijeci Krupi.

Preko slapa na rijeci prelazi Kudin most – jedinstvena građevina na našim rijekama. Sazdano u suhozidu od prirodnog kamena nepravilnih bridova i rezanih sedrenih blokova, desetak stupova spaja dvanaestak malih kamenih lukova. Ovaj most je u prošlosti bio od životne važnosti za stanovnike Ravnog Golubića, zaselaka raštrkanih na desnoj ivici kanjona Krupe jer ih je povezivao s većim i razvijenijim Žegarima (Kaštel Žegarski) zapadno na lijevoj obali Zrmanje.

Zbog bolje prometne povezanosti i opustjelih sela most danas ima gotovo isključivo turističku, odnosno povijesno-graditeljsku vrijednost. Stazom koja se niz kanjon u serpentinama spušta od Golubića do Kudinog mosta na Krupu silaze ribiči i rijetki pastiri koji ovuda spuštaju svoja stada na pojilo. Zbog jednostavnog pristupa s asfaltne ceste ovaj lokalitet je izuzetno zanimljiv i privlačan za sada još uvijek ne prevelikom broju posjetitelja.

S kanjona vodi i markirana planinarska staza. Na slapu ispod mosta tragovi su davno napuštenih mlinica. Sedrom obložen kameni žrvanj zarastao u bujno zelenilo i ostaci zidova pomažu mašti predočiti negdašnju skromnu mlinarsku tradiciju ovoga kraja.

Tags:  ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>