Become a Patron!

KORISTI RIJEKA

Priroda rijeka imaju mnoge gospodarske korisne funkcije, ne samo kao resurs. Budući da je rijeka iznimno složen sustav, neke od tih koristi se na prvi pogled ne mogu ni naslutiti, kao što je prirodan obrana od poplava, smaopročišćavanje, ublažavanje klimatskih promjena itd.

 

Prirodna rijeka sa svim svojim elementima zapravo je najbolja obrana od sezonskih poplava, bolja od ikakvih regulacija. Višak vode koje korito rijeke ne može uskladištiti slijeva se u rukavce, mrtvice, poplavne šume i livade. Time se olakšava pritisak na maticu i sprečava opasno nakupljanje vode koje dovodi do katastrofalnih poplava.

Rijeka u prirodnom stanju vrlo je važna za zdravlje šuma u širem pojasu obiju obala. Nenarušene podzemne vode osiguravaju njihov nesmetan rast. Hidroelektrana Novo Virje koja se planirala na Dravi uzrokovala bi sušenje šume Repaš čija je vrijednost procijenjena na stotine milijuna eura.

Mnoge koristi od rijeka prikazane su u ovom filmu

Prirodna vodena ili obalna vegetacija nije samo ukras i životinjsko stanište, nego ima vrlo važnu ulogu za zdravlje ljudi. Ona naime pročišćuje vodu od organskog i mineralnog zagađenja. Biljke uzimaju minerale iz tih otpadnih tvari za svoju prehranu i ugrađuju ih u svoja tijela. Dio takve pročišćene vode potom odlazi u podzemlje, a poznato je da tu vodu crpimo za piće.

Možda je najveća korist od očuvanih rijeka nevidljiva: kada je rijeka u prirodnom stanju ona ostvaruje prirodnu ravnotežu. Svako pomicanje ravnoteže može imati neslućene i nepredviđene posljedice, a do tih spoznaja se često dolazi retroaktivno, analizom mogućih uzroka koji su već doveli do određenih posljedica.

Kada se uzmu u obzir sve te činjenice, očita je korist od rijeka u očuvanom stanju, bilo da je riječ o izravnoj ekonomskoj koristi koja se izražava u kunama ili eurima, bilo da je ona nemjerljiva čiji je nazivnik kvaliteta života sadašnjih i budućih generacija. Ne smijemo zaobići ni nacionalni ponos, činjenicu da imamo bogatstvo i raznolikost rijeka kao malo drugih zemalja.