Become a Patron!

MODERNO UPRAVLJANJE VODAMA

Moderno upravljanje vodama podrazumijeva održivo korištenja rijeka. Temeljna strategija upravljanja vodama zapisana je u Okvirnoj direktivi o vodama.

 

Napredne europske nacije polako ali sigurno su shvatile svu važnost očuvanja rijeka u prirodnom stanju, ne samo kao temelj biološke raznolikosti i prirodne baštine općenito, već i kao važan ekonomski resurs. Ta su se znanja prenijela i u zakonodavstvo. Temeljna strategija upravljanja vodama zapisana je u Okvirnoj direktivi o vodama.

Namijenjena je očuvanju rijeka, odnosno održivom upravljanju rijekama. Ona daje prostora rijeci da sama svojom dinamikom ostvaruje svoje funkcije. WFD promatra rijeku kao cjelinu od izvora do ušća, cijeli njezin sliv. Osim očuvanja, temelj ove direktive je i vraćanje rijeka, ili nekih njihovih dijelova, u prvobitno stanje. Na sličnim temeljima mnoge europske zemlje usvajaju i novi znanstveni pristup gospodarenju rijekama zvan integrirano upravljenje poplavnim područjima.

Ta je cijela strategija zasnovana na održivom razvoju (Sustainable Development) koji su usvojili Ujedinjeni narodi. On podrazumijeva dugoročan razvoj i ljudi i prirode. Mnogi su primjeri dokazali kako je sadašnji razvoj kratkoročan i neodrživ – da će na kraju uzrokovati propast kako ekosustava tako i ljudske zajednice koja je njegov dio.