Become a Patron!
Bilušića buk, krka, slapovi

Slap Bilušića buk (VIDEO)

Bilušića buk jedan je od manje poznatih slapova na rijeci Krki, zbog toga je i manje posjećen, no ne znači da je manje zanimljiv.

Bilušića buk prvi je od sedam slapova na toku rijeke Krke. Čine ga dvije glavne stepenice i još nekoliko manjih na dužini od 300 metara s ukupnim padom od 22,4 metra.

Iako na slap ne utječu izgrađene hidroelektrane, u prošlosti je više puta miniran radi sprečavanja poplava u polju uzvodno.

Do njega je na kraju ceste Kistanje-Knin iz sela Radučić uređena planinarska staza, a Nacionalni park Krka postavio je i stol te edukativne table. Uz slap su dvije napuštene mlinice.

Bilušića buk, krka, slapovi
Bilušića buk, krka, slapovi
Bilušića buk, krka, slapovi
Tags:  ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>