Become a Patron!
čikola, rijeka, torak, izvor

Jezero Torak

Torak u dolini rijeke Čikole jedno je od najljepših krških jezera u Hrvatskoj.

Torak je gotovo savršenog okruglog oblika, okružen bujnom močvarnom vegetacijom. Nalazi se u donjem toku Čikole, blizu ušća s Krkom. To je zapravo 30-50 metara dubok jezerski izvor, odnosno krško vrelo.

Jezero je dijelom ograđeno, jer je vodocrpilište za opskrbu vodom okolnog kraja i Šibenika, a uz njega je i vodocrpni objekt. Sliv izvora Torak vjerojatno je dosta velik te da podzemne vode pritječu zrakasto prema izvoru. Moguće je izvor ponekad u kritičnom sušnom razdoblju funkcionira kao estavela, te da u njemu ponire voda iz ujezerenje Čikole i Krke.

Može ga se lijepo vidjeti s uređenog vidikovca Nacionalnog parka Krka kod Goriša, a planinarskom stazom može se i spustiti do njega. 

Tags:  , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>