Become a Patron!
crna rijeka

Crna Rijeka

Crna rijeka kratka je, ali divlja i očuvana riječica iz koje nastaju Plitvička jezera

Plitvička jezera nastaju od Crne rijeka i Bijele rijeke. Ove dvije rijeke spajaju se u kod Plitvičkog Ljeskovca u Maticu koja se širi i utječe u Prukljansko jezero, prvo u nizu plitvičkih jezera. Crna rijeka dobila je ime od duboke sjene koja vlada u gustoj šumi bukve i jele. Mnogi su trupci prevaljeni preko rijeke. Također, mahovine u koritu koje joj daju tamni obris na dnu (iako su zapravo tamno zelene).

Crna rijeka izvire između velikih kamenja  podno visokih litica u podnožju planine Kik na 670 metara nad morem. Stijene su orekrivene debelim sagom mahovine od stalne vlage u sjeni. Za vrijeme kiša i otapanja snijega rijeka izvire punom snagom podno same litice, dok se za sušnijeg razdoblja povlači nekoliko metara nizvodni i tek polagano voda izvire iz korita.

crna rijeka

Crna rijeka teče nekoliko kilometara širi se i prati malu dolinu. Na mjestima je plitka, drugdje dublja, ali uvijek hladna i bistra. Dno može biti kamenito, od šljunka pa čak i pijeska.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>