Become a Patron!

Rijeka Krupa postala je kulturno dobro!

Rijeka Krupa nije samo nevjerojatna prirodna pozornica, s golemim kanjonom, sedeenim barijerama, slapovma, ujezerenim tokom, već čuva i značajno kulturnu baštinu.

Prije svega, rado se o manastiru Krupa, brojnim suhzidovima te jedinstvenim Kudinim mostom.

Proičitajte više o rijeci Krupi

Područje kulturnog krajolika rijeke Krupe omeđeno je s južne strane rijekom Zrmanjom i Žegarskim poljem, s istočne izvorom rijeke Krupe, obroncima Velebita sa sjeverne i učćem Krupe u Zrmanju sa zapadne strane. Cijelom svojom površinom od cca 23 km2 nalazi se u Parku prirode Velebit, obuhvaća dijelove naselja Kaštela Žegarskog, Krupe i Golubića, a administrativno pripada Gradu Obrovcu, navodi se u odluci Ministarstva kulture.

Odluka Ministarstva kulture dočekana je sa velikim oduševljenjem mnogih ljubitelja ove rijeke.

–Proglašenje Kulturnog krajolika rijeke Krupe na području Obrovca kulturnim dobrom od strane Ministarstva kulture važna je odluka za trajnu zaštitu rijeke Krupe. Kako se eksplicitno navodi u rješenju Ministarstva kulture s kraja studenog ove godine, na tom području nije dopuštena nova gradnja, već sav razvoj i eventualna izgradnja mora biti u skladu s tradicijom. Također, radi očuvanja sedre, sedrenih barijera i pragova, nisu dopuštene aktivnosti na rijeci koje bi ih na bilo koji način ugrozile, navodi se na službenim stranicama WWF (World Wide Fund for Nature).

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>