Become a Patron!

Peticija protiv pogubne hidroelektrane na Dravi

WWF Adria pokrenuo je peticiju protiv izgradnje planiranih hidroelektrane Molve 1 i 2 na rijeci Dravi.

Peticiju potpišite ovdje.

Peticija je pokrenuta kao dio kampanje građana za očuvanje rijeke Drave. Radi se o velikoj hidroelektrani, dužine 14 kilometara koje bi u potpunosti uništila ovaj, po mnogim karakteristikama najprirodniji dio Drave i odvojila ju od njene poplavne nizine. To je područje poplavne šume, rukavaca i mrtvica, sprudova i strmih obala, sve iznimno vrijednih staništa koj su postala rijetka u Europi.

Ovaj dio Drave dio je ekološke mreže EU NATURA 2000, Regionalnog parka Drava Mura te Biosfernog rezervata Mura Drava Dunav, pod okriljem UNESCO-a.

 

Tekst peticije:

Pozivamo župana Koprivničko‐križevačke županije g. Darka Korena da zaustavi dodavanje hidroelektrana Molve 1 i 2 u prostorni plan Koprivničko‐križevačke županije te odustane od podrške izgradnji hidroelektrana na rijeci Dravi!

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Planovi o izgradnji hidroelektrana Molve 1 i 2 ugrožavaju rijeku Dravu!

Rijeka Drava u Hrvatskoj jedna je od posljednjih prirodnih rijeka u Europi, koju ugrožava izgradnja novih hidroelektrana. U tijeku je izrada IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Koprivničko‐križevačke županije koji predviđa izgradnju dviju hidroelektrana u srcu Europske Amazone (HE Molve 1 i 2).

Ukoliko će hidroelektrane ući u prostorni plan, ostvariti će se zakonski preduvjeti za njihovu izgradnju. To bi nepovratno uništilo iznimnu biološku raznolikost ovog područja te onemogućilo planiranje drugih aktivnosti na tom području, poput održivog turizma ili obnove rijeka, koje u velikoj mjeri financira EU.

Cijela rijeka Drava u Hrvatskoj je radi svoje prirodne vrijednosti uključena u ekološku mrežu Europske unije Natura 2000, Regionalni park Mura‐Drava te UNESCO Prekogranični rezervat biosfere Mura‐Drava‐Dunav. Na Dravi možemo pronaći iznimno velik broj šljunčanih sprudova i strmih obala, najugroženijih riječnih staništa koja su dom ugroženim vrstama ptica poput bregunice i male čigre čiji je broj u velikom opadanju. Na Dravi žive još samo četiri para male čigre!

U rijeci Dravi zabilježeno je 70 vrsta riba, više nego u bilo kojoj rijeci u Hrvatskoj. Utjecaj hidroelektrana na riblji fond bi bio iznimno velik jer bi se ribama onemogućila migracija, a područja za mrijest nestala bi zbog akumulacijskih jezera.

Posljedice izgradnje bile bi velike i nizvodno, jer bi se zbog snižavanja razine podzemnih voda smanjila količina vode u dravskom vodonosniku iz kojeg crpimo pitku vodu za oko 300.000 stanovnika. Opadanje razine podzemnih voda utjecalo bi i na šume hrasta lužnjaka, što bi osjetila i domaća drvna industrija.

Izgradnja brana i akumulacija prouzrokovala bi smanjenje prirodnih retencija koje nas brane od velikih poplava, te promijenila mikroklimu tog područja.

Izgradnjom hidroelektrana Molve 1 i 2 nepovratno bi se uništio ekosustav rijeke Drave što bi izravno imalo negativan utjecaj na lokalno stanovništvo te kulturnu baštinu ovoga kraja. U cijeloj Europi se unutar ekološke mreže Nature 2000 nije izgradila ni jedna velika hidroelektrana. Ne dopustimo da Hrvatska bude prva i recimo zajedno DOSTA JE!

Važno je ono što ostavljamo svojoj djeci, dajmo im priliku da odrastaju uz rijeku Dravu uz kakvu smo i sami odrastali!

DOSTA JE! – Pomozite nam spasiti rijeku Dravu i potpišite peticiju!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>