Become a Patron!

kamačnik tagged posts

NOVI VIDEO: Kamačnik

Jedan od najljepših goranskih riječica je kanjon Kamačnika, zaštićen kao značajni krajolik. Zbog dobre pristupačnosti Kamačnik je omiljeno izletište.

more