Become a Patron!

lika tagged posts

rijeka, gacka, otočac, krško polje

NOVI VIDEO: Bajkovita Gacka

Rijeka Gacka naša je najpoznatija ponornica, a postaje sve značajnija turistička destinacija. Poznata su njena vrela s mlinovima, krško polje te ponori. Gacka je izvrsna destinacija za ribolov na pastrve.

more