Become a Patron!

Rastoke – očaravajući spoj čovjeka i rijeka

Rastoke u Slunju su vodeničarsko naselje nastalo na spoju rijeka Slunjčice i Korane. Rastoke  mnogi nazivaju iPlitvicama u malom“, a jedinstvene su kao spoj kulturne i prirodne baštine.

Rastoke su vodeničarsko naselje nastalo na golemom sedrenom slapištu koji je Slunjčica izgradila na utoku u Koranu. Niz ovo velebno sedreno slapište voda se rastače preko više desetaka kaskada. Između njih su mirniji dijelovi,jezerca, mali sedreni otočići i hridi.

Posljednji slapovi preko kojih se konačno ruši u Koranu zbog svoje su slikovitosti prozvani Vilinskim kosama. Slapove su zaposjeli brojni mlinovi, zapravo cijela domaćinstva. Uz mlinove, tu su i maleni vrtovi, a guske, patke i ostala domaća perad brčka se u jezercima nastalim ispred mlinskih ustava. Danas je nekoliko vodenica rekonstruirano i prilagođeno turističkim posjetima. Maleni restorančići i vodeničarska seoska domaćinstva nude frišku pastrvu, svježe mljeveno brašno, pogaču ispod peke i smještaj.

Na Rastokama ljudi već tri stoljeća održivo koriste energiju vode, a da nisu uništili sedrene barijere. Ovdje su prisutni mlinovi žličari, karakteristični za vapnenački krš. Kod njih se voda drvenim žljebovima, „skelama“, svodi na „žlice“ koje pokreću okomito postavljenu osovinu vezanu neposredno na mlinski kamen. Ovakve mlinove nalazimo na slapištima u Rastokama, na Skradinskom buku, na Roškom slapu, na Zrmanji, Krupi i mnogim drugim rijekama. Žlice su morale biti snažne jer bi često s vodom o njih udario i kakav jači komad drveta, otpale grane ili sedre pa su rađene od bukovine. Obično bi se u „trupinu“, kako će se na Rastokama reći za drvenu glavčinu, ugrađivalo 12 žlica.. Tako se mlinovi pokrenu te od žita ili kukuruza stvaraju brašno.

Zbog svoje arhitektonske, etnografske i prirodne vrijednosti već više od 40 godina upisane u Registar nepokretnih spomenika kulture. Danas su Rastoke mahom turistička atrakcija, s čak tridesetak domaćinstava, kao i nekoliko restorana.

Na Korani uzvodno od Rastoka nalazi se kupalište grada Slunja, a sve veći broj turističkih agencija nudi aranžmane raftinga i vožnje kanuom.

 

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>