Become a Patron!
odra, odransko polje

Rijeka Odra

Iako teče po vrlo naseljenoj zagrebačkoj regiji, rijeka Odra jedna je od prirodno najvrednijih rijeka.

Rijeka Odra predstavlja okosnicu hidrološkog režima ovoga prostora. Odra pripada slivu rijeke Save, dugačka je 80 km, a površina slivnog područja iznosi 604 km2.

Od kanala Sava-Odra pa do sela Sisačka Odra, uz njezin tok nema naselja. Izvire sjeverno od Velike Gorice iz nekoliko izvora na Čičkoj poljani. Odra putem prima nekoliko pritoka s Vukomeričkih gorica – Lomnicu, Bunu i Lekenik. Osim toga, ona sudjeluje u sustavu obrane od poplava Gornjeg Posavlja te njezin tok na nekoliko kilometara prekida kanal Sava-Odra.

Odra cijelim tokom po nizini sporo vijuga kroz poplavno Odransko polje kojem je upravo ona okosnica. Odransko polje, danas zaštićeno kao značajni krajobraz, poplavno je područje Odre, ali preko kanala poplavljuju ga i Sava i Kupa. To je područje travnjaka, šuma, močvara s mnogo biljnog i životinjskog svijeta, a ujedno i značajno mrijestilište za ribe, vodozemce i druge organizme. U rijeci Odri zabilježene su 22 vrsta riba.

Odra teče dijelom kroz poplavnu šumu, a dijelom po poplavnim travnjacima. Za suhe faze, po travnjacima pasu konji, krave i svinje, što posebice pridonosi doživljaju ljepote ovoga kraja. Osim toga, ima manje ekstenzivnog stočarstva, a sama rijeka Odra je u prirodnom stanju, posebice ljeti, kad je jako zaraste vodenom vegetacijom i dobija divlji izgled. Nakon 83 km ulijeva se u Kupu kod Siska.

odra, odransko polje
odra, odransko polje, pašnjak, krave

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>