RIJEKE HRVATSKE

RIJEKE HRVATSKE

strelicanovosti
Želimo li opisati živi svijet rijeka, za to nema prikladnijih životinja od riba. U posljednje vrijeme otkriveno je nekoliko novih vrsta riba, a nedavno su opisane i dvije nove vrste vijuna: ilirski vijun iz Prološkog blata i jadovski vijun iz rijeke Jadove. U jugozapadnom dijelu Hrvatske nalazimo i veliki broj endema, 14 vrsta koje se mogu naći isključivo u našim jadranskim rijekama. One su naše nevjerojatno prirodno bogatstvo s kojim se doista može mjeriti malo europskih zemalja. K tome, dijelimo 44 endema Sredozemlja, od kojih 41 endema spadaju u jadranski sliv, a imamo također i 6 endema dunavskog sliva.

Crnomorski sliv zahvaća 62% površine kopnenih voda Hrvatske. Sa 103 vrste ovaj sliv je ihtiološki1 najbogatiji u Europi. U njemu u Hrvatskoj živi 81 vrsta ribe, od kojih 19 vrsta dijeli s jadranskim slivom. Najveće rijeke ovog sliva, Dunav, Sava, Drava i Kupa, u većem su dijelu nizinske rijeke srednjih i donjih tokova. U njima prevladavaju šaranske vrste, pa slijede grgečke i salmonidne. Drava je najbogatija vrstama riba u cijeloj Hrvatskoj. Na radost ribolovaca, u njoj ih živi čak 65, s klasičnim ribolovnim vrstama poput soma, šarana, štuke, mladica, deverika… Tu je i pet endema dunavskog sliva.

Jadranske rijeke sa svojih 32% površine kopnenih voda nisu posebne samo zato što pripadaju zasebnom slivu, nego i zbog krša kojim protječu. Fenomeni sedre i krškog podzemlja odražavaju se i u rijekama, štoviše, rijeke su sastavni dio tih prirodnih fenomena. Stoga ne čudi 88 vrsta, a od njih čak 14 endema. Posebno su zanimljive ribe koje dio života provode u podzemlju kad u jednom dijelu godine presuše površinski tokovi u kršu. Kad se zbog kiša voda vrati na površinu, vraćaju se i ribe. To su podbila (Chondrostoma phoxinus), oštrulja (Aulopyge huegelii), svjetlica (Telestes polylepis) te pijori ili gaovice.
 
1Ihtiologija (grč. ikhthu - riba; logos - znanost), grana zoologije koja se bavi proučavanjem riba.
NASLOVNICA| POVEZNICE| MAPA WEBA| KONTAKT| DOKUMENTI| WALLPAPERS Izrada: kosinus.hr (c) 2011. Sva prava pridržana.