RIJEKE HRVATSKE

RIJEKE HRVATSKE

strelicanovosti Ušće Krupe u Zrmanju
Hidrografija Hrvatske – razigrana mreža tokovaS obzirom na geografski smještaj Hrvatske i na njezin položaj u sklopu Srednje Europe i Sredozemlja, klimatska obilježja našeg područja povoljna su za razvoj površinskih vodotokova. Budući da hidrometeorološki uvjeti u Hrvatskoj pogoduju razvoju hidrografske mreže, reljefna struktura terena i hidrogeološka obilježja stijena imaju veći utjecaj na razmještaj rijeka, njihov smjer otjecanja i na gustoću tekućica te upravo ovi faktori uvjetuju neke specifičnosti ovdašnje hidrografske mreže. Prema reljefu i hidrogeološkim značajkama stijena, Hrvatska se dijeli na panonski i krški dio.

U panonskom dijelu prostiru se porječja Save, Drave i Dunava. Izobilje vode u podzemlju značajan je preduvjet za gustu mrežu tekućica na kopnenoj površini. Upravo iz tog razloga najveća koncentracija tekućica na površini kopna i najrazgranatija riječna mreža u Hrvatskoj nalazi se u sjeverozapadnom kontinentalnom dijelu zemlje. Ovu mrežu čine Sava i njeni pritoci. U istočnom dijelu panonske Hrvatske najveće rijeke teku rubnim dijelovima njenih granica. Sava sa svojim sjevernim pritocima teče južnom, Drava s južnim pritocima sjevernom, a Dunav sa zapadnim pritocima istočnom granicom ovog dijela Hrvatske. Najznačajniji pritok Save ovdje je Orljava, dok Bosut utječe u Savu izvan granica Republike Hrvatske. I u ovom dijelu glavninu vode Sava prima od desnih pritoka (Une, Vrbasa, Ukrine i Bosne), ali također izvan granica države. Dunav svoju najveću pritoku Dravu prima u Baranji, gdje zajedno tvore znamenito naplavno područje Kopački rit.

Područje krša određeno je osobitim geomorfološkim i hidrogeološkim značajkama koje su prije svega posljedica topivosti stijena koje izgrađuju teren. Krš je na području Hrvatske rasprostranjen otprilike na polovici njezine ukupne površine. Topive karbonatne stijene različite starosti zaslužne su za razvitak krša u Hrvatskoj. Dok na područjima izgrađenim od drugih vrsta stijena krš nije razvijen. Nepropusni slojevi fliša zaslužni za razvijenu hidrografsku mrežu Istre.
  Lonja - manja panonska rijeka Mura - velika panonska rijeka Hidrološki ciklus Hidrografska karta


NASLOVNICA| POVEZNICE| MAPA WEBA| KONTAKT| DOKUMENTI| WALLPAPERS Izrada: kosinus.hr (c) 2011. Sva prava pridržana.