RIJEKE HRVATSKE

RIJEKE HRVATSKE

strelicanovosti
Zahvaljujući razvijenoj hidrografskoj mreži, Hrvatska je imala bogatu vodeničarsku tradiciju. Gotovo da nije bilo slapa na rijeci uz kojeg se nije nalazio barem jedan, a češće dva mlina – svaki sa jedne strane rijeke. I danas većina slapova na našim rijekama nosi nazive po imenima negdašnjih mlinara poput, Rončevića, Milkovića, Katića slapa na Mrežnici. Za pokretanje mlinskih kamenova koristili su se i manji potoci, pa mlinove nalazimo i uz gorske brzice od Gorskog kotara, Žumberka do Hrvatskog zagorja i dalje. Kako bi se osigurala visinska razlika, odnosno pad vode, na ponornicama duž krških polja, obzidavali su se izvori rijeka poput Majerova i Tonkovića vrila na Gackoj ili su se lopatice mlinskog kola upuštale u otvore ponora kao na Dretulji kod Plaškog. Uglavnom, nastojalo se pod svaku cijenu iskoristiti vodenu energiju.

Ipak, malo je od te bogate vodeničarske baštine ostalo saćuvano na našim rijekama uglavnom u obliku ruševnih ostatka mlinica, pila, stupa i koševa za pranje biljaca i vunenih deka. Tek ponegdje, uglavnom u svrhu turističkog posječivanja obnovljene su mlinice ili cijela mlinarska naselja poput Rastoka na Slunjčici ili na Skradinskom buku na rijeci Krki.
 
NASLOVNICA| POVEZNICE| MAPA WEBA| KONTAKT| DOKUMENTI| WALLPAPERS Izrada: kosinus.hr (c) 2011. Sva prava pridržana.