RIJEKE HRVATSKE

RIJEKE HRVATSKE

strelicanovosti
Hrvatske rijeke predstavljaju izuzetno zanimljive turističke destinacije. Vjerojatno zbog dostunosti Jadranskog mora i pripadajuće mu, po mnogima jedne od najlješih morskih obala svijeta, prvi oblici orgnizirane tuističke dejlatnosti, izuzev u zašičenim područjima Kopačkog rita, Lonjskog polja, Plitvica i rijeke Krke, pojavljuju se tek odnedavna. Iako su se prve kanu ture, uglavnom za inozemne posjtioce na Mrežnici, Kupi i Korani organizirale još osamdesetih godina, tek ulaskom rafting čamaca na naše vode poćinje masovniji razvoj riječnog turizma. Danas je ta djeltnost, posebno u dosegu snažnijih turističkih centara poput rijeke Cetine kod Omiša, potiže svojevrstan "boom", pa se već analiziraju i mogući negativni utjecaji na rijeke, primjerice oštečivanje sedrenih barijera rijeka Krupe i Zrmanje na kojima su uvedeni i posebni režimi na opremu i uvjete plovidbe.

Ribolovni turizam ima na nekim našim rijekama poput Gacke dugačku tradiciju. Ovu vrhunsku pastrvsku vodu tradicionalno posječjuje već treća generacija ribolovaca. Ne zaostaju niti velike nizinske rijeke poput Drave i Dunava u dubini čijih voda se valjaju kapitalni primjerci somova i šarana...

Kupaći, veslači rekreativci odavna su otkrili hrvatske rijeka, bježeći na njihove obale upravo sa pretrpanih morskih plaža, tražeći intimu, mir i očuvanu prirodu. Čistoća i očuvanost rijeka važan je, ako ne i presudan faktor u njihovoj turističkoj i rekreativnoj perspektivi.
 
Kupači na slapu pod vodomRonioc
NASLOVNICA| POVEZNICE| MAPA WEBA| KONTAKT| DOKUMENTI| WALLPAPERS Izrada: kosinus.hr (c) 2011. Sva prava pridržana.